<noframes id="zd8jp"></noframes><var id="zd8jp"></var><track id="zd8jp"><noframes id="zd8jp"><progress id="zd8jp"></progress>
<nav id="zd8jp"></nav>
<var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
 • <progress id="zd8jp"><sub id="zd8jp"><xmp id="zd8jp"></xmp></sub></progress><nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
  <nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
  <tbody id="zd8jp"></tbody>
  <nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
 • <tbody id="zd8jp"></tbody>
 • <progress id="zd8jp"></progress><sub id="zd8jp"><input id="zd8jp"><var id="zd8jp"></var></input></sub><progress id="zd8jp"></progress>
  <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
  <tbody id="zd8jp"><center id="zd8jp"></center></tbody>
  <tbody id="zd8jp"><center id="zd8jp"><xmp id="zd8jp"></xmp></center></tbody><tbody id="zd8jp"></tbody><progress id="zd8jp"><sub id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></sub></progress>
 • <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
 • <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
  好文诗网_古诗文大全鉴赏
  先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

  行路难,拼音,平仄,英文

  (9人评价) 5

  朝代:唐朝

  作者:李白

   

  jīn zūn qīng jiǔ dòu shí qiān,yù pán zhēn xiū zhí wàn qián
     金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。(羞 同:馐;直 同:值)
  古:平平平仄仄仄平 仄平平平仄仄通。钱【下平一先】【上声十六铣】
  今:平平平仄仄平平 仄平平平平仄平。钱【八寒,an,ian,uan,üan】


  tíng bēi tóu zhù bú néng shí,bá jiàn sì gù xīn máng rán 。
    停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。  
  古:平平平仄通平仄 仄仄仄仄平平平。然【下平一先】
  今:平平平仄通通通 平仄仄仄平平平。然【八寒,an,ian,uan,üan】


  yù dù huáng hé bīng sāi chuān ,jiāng dēng tài háng xuě mǎn shān 。
    欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。(雪满山 一作:雪暗天) 
  古:仄仄平平平仄平 通平仄通仄仄平。山【上平十五删】
  今:仄仄平平平通平 通平仄平仄仄平。山【八寒,an,ian,uan,üan】


  xián lái chuí diào bì xī shàng,hū fù chéng zhōu mèng rì biān 。
    闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。(碧 一作:坐)  
  古:平平平仄仄平仄 仄仄通平通仄平。边【下平一先】
  今:平平平仄仄平仄 平仄通平仄仄平。边【八寒,an,ian,uan,üan】


  háng lù nán ,háng lù nán ,duō qí lù ,jīn ān zài ?
    行路难,行路难,多歧路,今安在? 
  古:通仄通 通仄通 平平仄 平平仄。在【上声十贿】【去声十一队】
  今:平仄通 平仄通 平平仄 平平仄。在【四开,ai,uai】


  zhǎng fēng pò làng huì yǒu shí,zhí guà yún fān jì cāng hǎi 。
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。 
  古:通平仄通仄仄平 仄仄平通仄平仄。海【上声十贿】
  今:通通仄通仄仄平 平仄平平仄平仄。海【四开,ai,uai】

  行路难·其一拼音,平仄,英文
  译文

    金杯里装的名酒,每斗要价十千; 玉盘中盛的精美菜肴,收费万钱。

    胸中郁闷啊,我停杯投箸吃不下; 拔剑环顾四周,我心里委实茫然。

    想渡黄河,冰雪堵塞了这条大川; 要登太行,莽莽的风雪早已封山。

    象吕尚垂钓溪,闲待东山再起; 又象伊尹做梦,他乘船经过日边。

    世上行路呵多么艰难,多么艰难; 眼前歧路这么多,我该向北向南?

    相信总有一天,能乘长风破万里浪; 高高挂起云帆,在沧海中勇往直前!


  行路难英文

    The wine in the golden cup is worth ten thousand yuan a bucket,

    and the dishes in the jade plate are worth ten thousand yuan.

    Depressed, I put down the cup and chopsticks ,and do not want to eat;

    I draw my sword and look around me in a daze.

    I want to cross the Yellow River, but frozen ice and snow has sealed the river;

    I want to climb Taihang mountain, but the snow has covered it.

    Like Jiang Shang fished beside a  creek in his free time,

    suddenly I dreamed like I was Yi Yin, who sailed by the sun.

    How difficult the road of life is!

    Where are you now, with so many roads to cross?

    I believe that the time to ride the wind and break the waves will come,

    and then I will set sail and cross the sea!


  更多行路难的古诗词      更多包含行路难的诗句


  精彩推荐

  李白的古诗大全

  作者介绍

  李白
  {$view->author} 李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,唐朝浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。祖籍陇西成纪,出生于西域碎叶城,4岁再随父迁至剑南道绵州。李白存世诗文千余篇,有《李太白集》传世。762年病逝,享年61岁。其墓在今安徽当涂,四川江油、湖北安陆有纪念馆。.?

  李白诗词名言

  • “举头望明月,低头思故乡”

   jǔ tóu wàng míng yuè,dī tóu sī gù xiāng   举头望明月,低头思故乡 古:仄平通平仄 平平通仄平 ◆乡【下平七阳】 今:仄平仄平仄 平平平仄平 ◆乡【十唐,ang,iang,uang】 出

  • 行路难,拼音,平仄,英文

   jīn zūn qīng jiǔ dòu shí qiān,yù pán zhēn xiū zhí wàn qián    金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。(羞 同:馐;直 同:值) 古:平平平仄仄仄平 仄平平平仄仄通。钱【下平一先】【上声十六铣】 今:平平平仄仄平平 仄平平平平仄平。钱【

  • 黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花。

   huáng hè lóu zhōng chuī yù dí,jiāng chéng wǔ yuè luò méi huā   黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花 古:平仄平通通仄仄 平平仄仄仄平平◆花【下平六麻】 今:平仄平通平仄平 平平仄仄仄平平◆花【一麻,a,ia,ua】 出自:

  • 抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

   chōu dāo duàn shuǐ shuǐ gèng liú,jǔ bēi xiāo chóu chóu gèng chóu ??抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁 古:平平仄仄仄通平?仄平平平平通平◆愁【下平十一尤】 今:平平仄仄仄通平?仄平平平平通平◆愁【七尤,ou,iu(iou)】 出自:

  • 相看两不厌,只有敬亭山。

   xiàng kàn liǎng bú yàn ,zhī yǒu jìng tíng shān  ??相看两不厌,只有敬亭山 古:通通仄通仄?通仄仄平平◆山【上平十五删】 今:通通仄通通?通仄仄平平◆山【八寒,an,ian,uan,üan】 出自:唐·李白《独坐敬亭山》

  猜您喜欢的分类:

  著名诗人

  李白的古诗 杜甫的古诗? 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

  苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

  王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

  贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

  黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

  杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗

  ?
  © 2020好诗文网 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选  古诗文网 滁州池们娱乐有限公司