<noframes id="zd8jp"></noframes><var id="zd8jp"></var><track id="zd8jp"><noframes id="zd8jp"><progress id="zd8jp"></progress>
<nav id="zd8jp"></nav>
<var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
 • <progress id="zd8jp"><sub id="zd8jp"><xmp id="zd8jp"></xmp></sub></progress><nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
  <nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
  <tbody id="zd8jp"></tbody>
  <nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
 • <tbody id="zd8jp"></tbody>
 • <progress id="zd8jp"></progress><sub id="zd8jp"><input id="zd8jp"><var id="zd8jp"></var></input></sub><progress id="zd8jp"></progress>
  <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
  <tbody id="zd8jp"><center id="zd8jp"></center></tbody>
  <tbody id="zd8jp"><center id="zd8jp"><xmp id="zd8jp"></xmp></center></tbody><tbody id="zd8jp"></tbody><progress id="zd8jp"><sub id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></sub></progress>
 • <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
 • <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
  好文诗网_古诗文大全鉴赏
  先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

  四时田园杂兴其一<读音平仄>

  (2人评价) 5

  朝代:宋朝

  作者:范成大

   

  四时田园杂兴其一《读音与平仄》

  四时田园杂兴其一
  zhòu chū yún tián yè jì má,
    昼出耘田夜绩麻,
  古:仄仄平平仄仄平  ◆麻【下平六麻】
  今:仄平平平仄仄平  ◆麻【一麻,a,ia,ua】

  cūn zhuāng ér nǚ gè dāng jiā
    村庄儿女各当家。
  古:平平平仄仄通平  ◆家【下平六麻】
  今:平平平仄仄通平  ◆家【一麻,a,ia,ua】

  tóng sūn wèi jiě gòng gēng zhī
    童孙未解供耕织,
  古:平平仄仄通平仄  ◆织【去声四寘】【入声十三职】
  今:平平仄仄通平平  ◆织【十三支,(-i)(零韵母)】

  yě bàng sāng yīn xué zhǒng guā
    也傍桑阴学种瓜。
  古:仄通平平仄通平  ◆瓜【下平六麻】
  今:仄通平平平通平  ◆瓜【一麻,a,ia,ua】

  译文

  村民们白天下田去除草,晚上搓麻线。男女都不得闲,各司其事。

  那些孩子们,他们不会耕也不会织,却也不闲着。也就在茂盛成阴的桑树底下学种瓜。表现了农村儿童的天真情趣。

  诗人用清新的笔调,对农村初夏时的紧张劳动气氛,作了较为细腻的描写,读来意趣横生。


  精彩推荐

  范成大的古诗大全

  四时田园杂兴其一英文翻译

  During the day, he went out to plough the fields and came back to rub the hemp rope at night. Farmers and men and women have their own burden on their families. Children do not understand how to cultivate, But it is also a kind of Melon under the mulberry tree....

  四时田园杂兴其一语文词汇注释

  During the day在白天; 在白天期间 went out离开,熄灭,发生 plough犁; 耕作,耕地; 北斗七星; 〈英俚〉不及格; 用犁耕田; 开路; 破浪前进; 投 hemp rope麻绳 at night夜间; 在夜里; 夜来 men and women男女;男男女女 do not understand不了解 how to操作方式 cultivate耕作,种植; 教养,栽培; 改善; 交朋友 a kind of<口>…的一种; 几分...

  作者介绍

  范成大
  {$view->author} 范成大(1126-1193),字致能,号称石湖居士。汉族,平江吴县(今江苏苏州)人。南宋诗人。谥文穆。从江西派入手,后学习中、晚唐诗,继承了白居易、王建、张籍等诗人新乐府的现实主义精神,终于自成一家。风格平易浅显、清新妩媚。诗题材广泛,以反映农村社会生活内容的作品成就最高。他与杨万里、陆游、尤袤合称南宋“中兴四大诗人”。.?

  范成大诗词名言

  • 四时田园杂兴其二<拼音,平仄及答案>

   méi zǐ jīn huáng xìng zǐ féi ,mài huā xuě bái cài huā xī   梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀。 古:平仄平平仄仄平 仄平仄仄仄平平◆稀【上平五微】 今:平仄平平仄仄平 仄平仄平仄平平◆稀【十二齐,i,er,ü】 rì zhǎng lí luò wú rén guò ,wéi yǒu qīng tíng jiá dié

  • 四时田园杂兴其一<读音平仄>

   四时田园杂兴其一《读音与平仄》 zhòu chū yún tián yè jì má,   昼出耘田夜绩麻, 古:仄仄平平仄仄平&

  • 【梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀】

   méi zǐ jīn huáng xìng zǐ féi ,mài huā xuě bái cài huā xī   梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀 古:平仄平平仄仄平 仄平仄仄仄平平 ◆稀【上平五微】 今:平仄平平仄仄平 仄平仄平仄平平 ◆稀【十二齐,i,er,ü】 出自:范成大《四时田园杂兴》 作品原文: 梅子

  • 【连雨不知春去,一晴方觉夏深】

   lián yǔ bú zhī chūn qù ,yī qíng fāng jiào xià shēn   连雨不知春去,一晴方觉夏深 古:平仄通平平仄 仄平平仄仄通 ◆深【下平十二侵】【去声二十七沁】 今:平仄通平平仄 通平平通仄平 ◆深【九文,en,in(ien),un(uen),ün(üen)】 出自:宋代·范成大《喜晴》 作品原文:

  • “连雨不知春去,一晴方觉夏深”

   lián yǔ bú zhī chūn qù ,yī qíng fāng jiào xià shēn   连雨不知春去,一晴方觉夏深 古:平仄通平平仄 仄平平仄仄通 ◆深【下平十二侵】【去声二十七沁】 今:平仄通平平仄 通平平通仄平 ◆深【九文,en,in(ien),un(

  猜您喜欢的分类:

  著名诗人

  李白的古诗 杜甫的古诗? 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

  苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

  王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

  贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

  黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

  杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗

  ?
  © 2020好诗文网 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选  古诗文网 滁州池们娱乐有限公司