<noframes id="zd8jp"></noframes><var id="zd8jp"></var><track id="zd8jp"><noframes id="zd8jp"><progress id="zd8jp"></progress>
<nav id="zd8jp"></nav>
<var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
 • <progress id="zd8jp"><sub id="zd8jp"><xmp id="zd8jp"></xmp></sub></progress><nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
  <nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
  <tbody id="zd8jp"></tbody>
  <nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
 • <tbody id="zd8jp"></tbody>
 • <progress id="zd8jp"></progress><sub id="zd8jp"><input id="zd8jp"><var id="zd8jp"></var></input></sub><progress id="zd8jp"></progress>
  <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
  <tbody id="zd8jp"><center id="zd8jp"></center></tbody>
  <tbody id="zd8jp"><center id="zd8jp"><xmp id="zd8jp"></xmp></center></tbody><tbody id="zd8jp"></tbody><progress id="zd8jp"><sub id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></sub></progress>
 • <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
 • <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
  好文诗网_古诗文大全鉴赏
  先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

  做人如尺,量人先量己

  (2人评价) 5

  朝代:元朝

  作者:好诗文网

   

  出自:元·石屋《裁缝诗》

  shǒu xié dāo chǐ zǒu zhū fāng ,xiàn qù zhēn lái rì rì máng 

     手携刀尺走诸方,线去针来日日忙
  古:仄平平仄仄平平 仄仄平平仄仄平◆忙【下平七阳】
  今:仄平平仄仄平平 仄仄平平仄仄平◆忙【十唐,ang,iang,uang】

  liàng jìn qián rén zhǎng yǔ duǎn ,zì jiā zhǎng duǎn jǐ shí liàng 

    量尽前人长与短,自家长短几时量

  古:通仄平平通通仄 仄平通仄仄平通◆量【下平七阳】【去声二十三漾】
  今:通仄平平通仄仄 仄平通仄通平通◆量【十唐,ang,iang,uang】

  眼是一把尺,量人先量己,心是一杆秤,称人先称己。
  做人如尺,量人先量己
  【注释】

  量 【酉集下】【里字部】量 ·康熙笔画:12 ·部外笔画:5
  〔古文〕《广韵》《集韵》《韵会》力让切《正韵》力仗切,音亮。《集韵》斗斛曰量。《书·舜典》协时月正日,同律度量衡。《释文》量,力尚切,斗斛也。《左传·昭三年》齐旧四量,豆区釜锺。《礼·明堂位》颁度量,而天下大服。《注》量,谓豆、区、斗、斛、筐、筥所容受。《前汉·律历志》量者,龠、合、升、斗、斛也。

  人 天地之性最贵者也。此籒文。象臂胫之形。凡人之属皆从人。如邻切。《集韵》:人古作 。

  先 《唐韵》《正韵》蘇前切《集韵》《韵会》萧前切,?霰平声。《说文》先,前进也。从人之。《徐曰》之,往也,往在人上也。一曰始也,故也。《玉篇》前也,早也。《孝经·感应章》必有先也。《老子·道德经》象帝之先。

  己 《唐韵》居拟切。《集韵》《韵会》苟起切。《正韵》居里切,音纪。《广韵》:身也。《韵会》:对物而言曰彼己。《书·大禹谟》:舍己从人。《礼·坊记》:君子贵人而贱己,先人而后己。

  【翻译】

  英:Measure yourself before you measure others

  韩:? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ?.

  本文图片皆有版权
  http://www.xn--2rqz13g.net/view.php?id=77422


  精彩推荐

  好诗文网的古诗大全

  作者介绍

  好诗文网
  {$view->author} 好诗文网www.xn--2rqz13g.net创建于2013年,网站成立至今一直专注于提供有价值文学服务、涵盖古典文学。古诗,词,对联,成语等,并且是公益性质的网站,我们的初衷是让文学习爱好者更方便找到文学资料。
  该文章的内容是好诗文网的编辑精心为您整理,希望您对有多帮助!.?

  好诗文网诗词名言

  • “干活不由东,累死也无功。”

   gàn huó bú yóu dōng ,lèi sǐ yě wú gōng 。   干活不由东,累死也无功。    古:通仄通平平 通仄仄平平◆功【上平一东】 今:通平通平平 通仄仄平平◆功【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】

  • “好铁要经三回炉,好书要经百回读”

   hǎo tiě yào jīng sān huí lú ,hǎo shū yào jīng bǎi huí dú   好铁要经三回炉,好书要经百回读。    古:仄仄通通通通平 仄平通通仄通仄◆读【去声二十六宥】【入声一屋】 今:仄仄通平平平平 仄平通平仄平通◆读【七尤,ou,iu(iou)】【十四姑,u】

  • 山不转水转

   出自:南北朝·傅大士《偈七首其一》 kōng shǒu bǎ chú tóu ,bù háng qí shuǐ niú   空手把锄头,步行骑水牛; 古:通仄仄平平 仄通通仄平◆牛【下平十一尤】 今:通仄仄平平 仄平平仄平◆牛【七尤,ou,iu

  • 做人如尺,量人先量己

   出自:元·石屋《裁缝诗》 shǒu xié dāo chǐ zǒu zhū fāng ,xiàn qù zhēn lái rì rì máng     手携刀尺走诸方,线去针来日日忙, 古:仄平平仄仄平平 仄仄平平仄仄平◆忙【下平七阳】 今:仄

  • 山有扶苏,隰有荷华。

   shān yǒu fú sū ,xí yǒu hé huá 。 ??山有扶苏,隰有荷华。 古:平仄平平?仄仄通通◆华【下平六麻】【去声二十二祃】 今:平仄平平?平仄通通◆华【一麻,a,ia,ua】 出自:《诗经·国风》 原文:

  猜您喜欢的分类:

  著名诗人

  李白的古诗 杜甫的古诗? 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

  苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

  王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

  贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

  黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

  杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗

  ?
  © 2020好诗文网 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选  古诗文网 滁州池们娱乐有限公司