<noframes id="zd8jp"></noframes><var id="zd8jp"></var><track id="zd8jp"><noframes id="zd8jp"><progress id="zd8jp"></progress>
<nav id="zd8jp"></nav>
<var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
 • <progress id="zd8jp"><sub id="zd8jp"><xmp id="zd8jp"></xmp></sub></progress><nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
  <nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
  <tbody id="zd8jp"></tbody>
  <nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
 • <tbody id="zd8jp"></tbody>
 • <progress id="zd8jp"></progress><sub id="zd8jp"><input id="zd8jp"><var id="zd8jp"></var></input></sub><progress id="zd8jp"></progress>
  <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
  <tbody id="zd8jp"><center id="zd8jp"></center></tbody>
  <tbody id="zd8jp"><center id="zd8jp"><xmp id="zd8jp"></xmp></center></tbody><tbody id="zd8jp"></tbody><progress id="zd8jp"><sub id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></sub></progress>
 • <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
 • <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
  好文诗网_古诗文大全鉴赏
  先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

  相逢好似初相识,到老终无怨恨心。

  (2人评价) 5

  朝代:明朝

  作者:增广贤文

   

  xiàng féng hǎo sì chū xiàng shí ,dào lǎo zhōng wú yuàn hèn xīn

    相逢好似初相识,到老终无怨恨心

  古:通平仄仄平通仄 仄仄平平通仄平 ◆心【下平十二侵】
  今:通平仄仄平通通 仄仄平平仄仄平 ◆心【九文,en,in(ien),un(uen),ün(üen)】

  出自:增广贤文
  相逢好似初相识,到老终无怨恨心

  【释义】

  人都是这样,一旦熟稔就容易失去分寸,一旦失去分寸,关系自然恶化。

  【相逢好似初相识,到老终无怨恨心的问答】

  相逢好似初相识,到老终无怨恨心。什么意思?

  答:意思是:人与人每次见面,如果都好像当初刚认识那样,那么即使相处到老,也始终不会相互有怨恨之心产生了。

  出自【明】周希陶的《增广贤文》。

  原文为:酒逢知己饮,诗向会人吟。相识满天下,知心能几人?相逢好似初相识,到老终无怨恨心。

  译文:喝酒要和知道彼此心意的人喝;吟诗要给懂诗的人听,认识了那么多的人,知道彼此心意的能有几个人?人与人每次见面,如果都好像当初刚认识那样,那么即使相处到老,也始终不会相互有怨恨之心产生了。

  相逢好似曾相识,到老终无怨恨心。这句话的意思是什么?

  答:人与人每次见面,如果都好像当初刚认识那样,(互相有礼有节)

  那么,即使相处到老,也始终不会相互有怨恨之心产生了.

  一般人初识,比较客气拘谨,等到混熟之后,就容易马虎怠慢,以致不和甚至闹翻.所以,这两句话劝人相处应始终讲究礼节,有热情.

  【翻译】

  英:Meet as if the first acquaintance, to the old end without resentment

  韩:??? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ??.

  繁:相逢好似初相識,到老終無怨恨心

  本文图片皆有版权
  http://www.xn--2rqz13g.net/view.php?id=77334


  精彩推荐

  增广贤文的古诗大全

  作者介绍

  增广贤文
  {$view->author} 《增广贤文》。又名《昔时贤文》《古今贤文》,是中国明代时期编写的儿童启蒙书目。书名最早见之于明万历年间的戏曲《牡丹亭》,据此可推知此书最迟写成于万历年间。

  《增广贤文》集结中国从古到今的各种格言、谚语。后来,经过明、清两代文人的不断增补,才改成现在这个模样,称《增广昔时贤文》,通称《增广贤文》。

  《增广贤文》全文在线阅读

  《增广贤文》从表面上看似乎杂乱无章,但只要认真通读全书,不难发现有其内在的逻辑。该书对人性的认识以儒家荀子“性恶论”思想为前提,以冷峻的目光洞察社会人生。亲情被金钱污染,“贫居闹市无人问,富在深山有远亲”;友情只是一句谎言,“有酒有肉多兄弟,急难何曾见一人”;尊卑由金钱来决定,“不信但看筵中酒,杯杯先劝有钱人”;法律和正义为金钱所操纵,“衙门八字开,有理无钱莫进来”;人性被利益扭曲,“山中有直树,世上无直人”;世故导致人心叵测,“画虎画皮难画骨,知人知面不知心”;人言善恶难辨,“入山不怕伤人虎,只怕人情两面刀”。《增广贤文》把社会诸多方面的阴暗现象高度概括,冷冰冰地陈列在读者面前。《增广贤文》绝大多数句子都来自经史子集、诗词曲赋、戏剧小说以及文人杂记,其思想观念都直接或间接地来自儒道经典,从广义上来说,它是雅俗共赏的“经”的普及本。不需讲解就能读懂,通过读《增广贤文》同样能领会到经文的思想观念和人生智慧。《增广贤文》还是谚语的选集。

  《增广贤文》的内容大致有这样几个方面:一是谈人及人际关系,二是谈命运,三是谈如何处世,四是表达对读书的看法。在《增广贤文》描述的世界里,人是虚伪的,人们为了一己之私变化无常,嫌贫爱富,趋炎附势,从而使世界布满了陷阱和危机。文中有很多强调命运和报应的内容,认为人的一切都是命运安排的,人应行善,才会有好的际遇。《增广贤文》有大量篇幅叙述如何待人接物,这部分内容是全文的核心。文中对忍让多有描述,认为忍让是消除烦恼祸患的方法。在主张自我保护、谨慎忍让的同时,也强调人的主观能动性,认为这是做事的原则。文中也不乏劝人向善“害人之心不可有,防人之心不可无。”

  《增广贤文》强调了读书的重要、孝义的可贵,这些观点体现了正统的儒家精神。但也正是由于这种庞杂,不同思想的人都可以从中看到自己认可的格言,使之具有了广泛的代表性。

  《增广贤文》以有韵的谚语和文献佳句选编而成,其内容十分广泛,从礼仪道德、典章制度到风物典故、天文地理,几乎无所不含,而又语句通顺,易懂。但中心是讲人生哲学、处世之道。其中一些谚语、俗语反映了中华民族千百年来形成的勤劳朴实、吃苦耐劳的优良传统,成为宝贵的精神财富,如“一年之计在于春,一日之计在于晨”;许多关于社会、人生方面的内容,经过人世沧桑的千锤百炼,成为警世喻人的格言,如“良药苦口利于病,忠言逆耳利于行”“善有善报,恶有恶报”“乐不可极,乐极生悲”等;一些谚语、俗语总结了千百年来人们同自然斗争的经验,成为简明生动哲理式的科学知识,如“近水知鱼性,近山识鸟音”“近水楼台先得月,向阳花木早逢春”等。
  .?

  增广贤文诗词名言

  • 庭前生瑞草,好事不如无。

   tíng qián shēng ruì cǎo ,hǎo shì bú rú wú   庭前生瑞草,好事不如无 古:通平平仄仄 仄仄通通平 ◆无【上平七虞】 今:平平平仄仄 仄仄通平平 ◆无【二波,o,e,uo】【十四姑,u】

  • 知者减半,愚者全无。

   zhī zhě jiǎn bàn ,yú zhě quán wú   知者减半,愚者全无 古:平仄仄仄 平仄平平 ◆无【上平七虞】 今:平仄仄仄 平仄平平 ◆无【二波,o,e,uo】【十四姑,u】 出自:增广贤文

  • 善化不足,恶化有余。

   shàn huà bú zú ,è huà yǒu yú   善化不足,恶化有余 古:仄仄通仄 通仄仄平 ◆余【上平六鱼】 今:仄仄通平 通仄仄平 ◆余【十二齐,i,er,ü】 出自:增广贤文

  • 一年之计在于春,一日之计在于晨。

   yī nián zhī jì zài yú chūn ,yī rì zhī jì zài yú chén   一年之计在于春,一日之计在于晨 古:仄平平仄仄平平 仄仄平仄仄平平 ◆晨【上平十一真】 今:通平平仄仄平平 通仄平仄仄平平 ◆晨【九文,en,in(ien),un(uen),ün(üen)】 出自: 南朝·梁·萧绎《纂要》:“一年之计在

  • 莫道君行早,更有早行人。

   mò dào jūn xíng zǎo ,gèng yǒu zǎo xíng rén   莫道君行早,更有早行人 古:仄仄平通仄 通仄仄通平 ◆人【上平十一真】 今:仄仄平平仄 通仄仄平平 ◆人【九文,en,in(ien),un(uen),ün(üen)】 出自:增广贤文

  猜您喜欢的分类:

  著名诗人

  李白的古诗 杜甫的古诗? 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

  苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

  王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

  贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

  黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

  杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗

  ?
  © 2020好诗文网 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选  古诗文网 滁州池们娱乐有限公司