<noframes id="zd8jp"></noframes><var id="zd8jp"></var><track id="zd8jp"><noframes id="zd8jp"><progress id="zd8jp"></progress>
<nav id="zd8jp"></nav>
<var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
 • <progress id="zd8jp"><sub id="zd8jp"><xmp id="zd8jp"></xmp></sub></progress><nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
  <nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
  <tbody id="zd8jp"></tbody>
  <nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
 • <tbody id="zd8jp"></tbody>
 • <progress id="zd8jp"></progress><sub id="zd8jp"><input id="zd8jp"><var id="zd8jp"></var></input></sub><progress id="zd8jp"></progress>
  <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
  <tbody id="zd8jp"><center id="zd8jp"></center></tbody>
  <tbody id="zd8jp"><center id="zd8jp"><xmp id="zd8jp"></xmp></center></tbody><tbody id="zd8jp"></tbody><progress id="zd8jp"><sub id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></sub></progress>
 • <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
 • <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
  好文诗网_古诗文大全鉴赏
  先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

  【当年万里觅封侯,匹马戍梁州】

  (10人评价) 4.6

  朝代:宋朝

  作者:陆游

   

  dāng nián wàn lǐ mì fēng hóu ,pǐ mǎ shù liáng zhōu

    当年万里觅封侯,匹马戍梁州

  古:通平仄仄仄通平 仄仄仄平平 ◆州【下平十一尤】
  今:通平仄仄仄平通 仄仄仄平平 ◆州【七尤,ou,iu(iou)】

  出自:陆游《诉衷情》

  作品原文:

  当年万里觅封侯。匹马戍梁州。

  关河梦断何处,尘暗旧貂裘。

  胡未灭,鬓先秋。泪空流。

  此生谁料,心在天山,身老沧洲。
  当年万里觅封侯,匹马戍梁州

  【释义】

  表达了作者陆游以抗金复国为己任,无奈请缨无路,屡遭贬黜,晚年退居山阴,有志难申。“壮士凄凉闲处老,名花零落雨中看。”历史的秋意,时代的风雨,英雄的本色,艰难的现实,共同酿成了!这一首悲壮沉郁的《诉衷情》。作这首词时,词人已年近七十

  【当年万里觅封侯,匹马戍梁州问答】

  “当年万里觅封侯,匹马戍梁州”赏析?

  答:当年万里觅封侯。匹马戍梁州。关河梦断何处?尘暗旧貂裘。 胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧洲。 中心:主要表达的是作者爱国之情,报国之志。反映陆游壮志难酬,悲愤和感慨。 回忆当年奔赴万里外的边疆,寻找建功立业的机会,单枪匹马奔赴边境保卫梁州。如今防守边疆要塞的从军生活只能在梦中出现,梦醒后不知它在何处?唯有自己在军中穿过的貂皮裘衣,已积满灰尘变得又暗又旧。 《诉衷情·当年万里觅封侯》作者为陆游,描写了诗人一生中最值得怀念的一段岁月。他晚年被弹劾罢官后,退隐山阴故居,还常常在风雪之夜,孤灯之下,回首往事,梦游梁州,写下了一系列爱国诗词。这是其中的一篇。 此阕苍凉悲壮,通过今昔对比,抒发壮志未酬,岁月虚度,英雄无用武之地的悲愤不平之情。上片叙事,下片抒情,生动地反映了一位爱国志士的坎坷经历和不幸遭遇。  敌兵还未消灭,自己的双鬓却早已白如秋霜,只能凭忧国的眼泪白白地流淌。谁能料我这一生,心始终在前线抗敌,人却老死在家乡!

  当年万里觅封侯 匹马戍梁州塑造了怎样的人物形象?

  答:当年万里觅封侯 匹马戍梁州塑造了壮志凌云,奔赴抗敌的勇士形象。

  当年万里觅封侯 匹马戍梁州运用什么表现手法?

  答:在一些诗歌中,诗人往往采用今昔、他我、物我对照的方式,来抒发自己或他人情感

    如:陆游《诉衷情》:“当年万里觅封侯,匹马戍梁州。关河梦断何处,尘暗旧貂裘。胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧州!”此诗共分两阕,下阕照应上阕。“心在天山”与“当年”句相应;“身老苍州”与“关河梦”句相应,目的在于构成对照,抒发了词人心酸遗恨的苍凉心情。

  【翻译】:

  英:In those years thousands of miles to find a hou, a horse shu liangzhou

  韩:? ? ? ? ?? ?? ? ??, ? ? ?? ? ?????

  繁:當年萬裏覓封侯,匹馬戍梁州

  本文图片皆有版权
  http://www.xn--2rqz13g.net/view.php?id=77248


  精彩推荐

  陆游的古诗大全

  作者介绍

  陆游
  {$view->author} 陆游(1125—1210),字务观,号放翁。汉族,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋著名诗人。少时受家庭爱国思想熏陶,高宗时应礼部试,为秦桧所黜。孝宗时赐进士出身。中年入蜀,投身军旅生活,官至宝章阁待制。晚年退居家乡。创作诗歌今存九千多首,内容极为丰富。著有《剑南诗稿》、《渭南文集》、《南唐书》、《老学庵笔记》等。.?

  陆游诗词名言

  • 城南小陌又逢春,只见梅花不见人。

   chéng nán xiǎo mò yòu féng chūn ,zhī jiàn méi huā bú jiàn rén   城南小陌又逢春,只见梅花不见人 古:平平仄仄仄平平 通仄平平通仄平 ◆人【上平十一真】 今:平平仄仄仄平平 通仄平平通仄平 ◆人【九文,en,in(ien),un(uen),ün(üen)】 出自:陆游《十二月二日夜梦游沈氏园亭》

  • 此生谁料,心在天山,身老沧洲。

   cǐ shēng shuí liào ,xīn zài tiān shān ,shēn lǎo cāng zhōu。   此生谁料,心在天山,身老沧洲。    古:仄平平通 平仄平平 平仄平平  ◆洲【下平十一尤】 今:仄平平仄 平仄平平 平仄平平  ◆洲【七尤,ou,iu(iou)】 出自:陆游《诉衷情》

  • 初游唐安饭薏米,炊成不减雕胡美。

   chū yóu táng ān fàn yì mǐ ,chuī chéng bú jiǎn diāo hú měi   初游唐安饭薏米,炊成不减雕胡美 古:平平平平仄仄仄 平平通仄平平仄 ◆美【上声四纸】 今:平平平平仄仄仄 平平通仄平平仄 ◆美【五微,ei,ui(uei)】 出自:陆游《薏苡》 作品原文拼音及韵律:

  • 懒向青门学种瓜,只将渔钓送年华。

   lǎn xiàng qīng mén xué zhǒng guā ,zhī jiāng yú diào sòng nián huá   懒向青门学种瓜,只将渔钓送年华 古:仄仄平平仄通平 通通平仄仄平通 ◆华【下平六麻】【去声二十二祃】 今:仄仄平平平通平 通通平仄仄平通 ◆华【一麻,a,ia,ua】 出自:陆游《鹧鸪天·懒向青门学种瓜》

  • 【鲈肥菰脆调羹美,荞熟油新作饼香】

   lú féi gū cuì diào gēng měi ,qiáo shú yóu xīn zuò bǐng xiāng   鲈肥菰脆调羹美,荞熟油新作饼香 古:平平平仄通平仄 平仄通平仄仄平 ◆香【下平七阳】 今:平平平仄通平仄 平平平平通仄平 ◆香【十唐,ang,iang,uang】 出自:陆游《初冬绝句》 作品原文:

  猜您喜欢的分类:

  著名诗人

  李白的古诗 杜甫的古诗? 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

  苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

  王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

  贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

  黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

  杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗

  ?
  © 2020好诗文网 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选  古诗文网 滁州池们娱乐有限公司