<noframes id="zd8jp"></noframes><var id="zd8jp"></var><track id="zd8jp"><noframes id="zd8jp"><progress id="zd8jp"></progress>
<nav id="zd8jp"></nav>
<var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
 • <progress id="zd8jp"><sub id="zd8jp"><xmp id="zd8jp"></xmp></sub></progress><nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
  <nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
  <tbody id="zd8jp"></tbody>
  <nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
 • <tbody id="zd8jp"></tbody>
 • <progress id="zd8jp"></progress><sub id="zd8jp"><input id="zd8jp"><var id="zd8jp"></var></input></sub><progress id="zd8jp"></progress>
  <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
  <tbody id="zd8jp"><center id="zd8jp"></center></tbody>
  <tbody id="zd8jp"><center id="zd8jp"><xmp id="zd8jp"></xmp></center></tbody><tbody id="zd8jp"></tbody><progress id="zd8jp"><sub id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></sub></progress>
 • <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
 • <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
  好文诗网_古诗文大全鉴赏
  先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

  【故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干】

  (9人评价) 4.4

  朝代:唐朝

  作者:岑参

   

  gù yuán dōng wàng lù màn màn ,shuāng xiù lóng zhōng lèi bú gàn

    故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干

  古:仄平平通仄通通 平仄平平仄通通 ◆干【上平十四寒】【去声十五翰】
  今:仄平平仄仄仄仄 平仄平平仄通通 ◆干【八寒,an,ian,uan,üan】

  出自:岑参《逢入京使》

  作品原文:

  故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。

  马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。
  故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干

  【释义】


  向东望着故乡路途那么漫长,热泪洒满了两袖,湿漉漉的没有干。在马上相逢没有纸笔,就请你给我家里带一个平安的口信吧。

  【故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干问答】

  诗歌 故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。字面什么意思?

  答:向东望着故乡路途那么漫长,热泪洒满了两袖,湿漉漉的没有干。天宝八年(七四九年),岑参第一次远赴西域,充安西节度使高仙芝幕府书记。他告别了在长安的妻子,跃马踏上漫漫征途。诗人在赴任途中,遇到入京的人,立马叙谈,请他给自已家里带个口信,纯朴的描写流露出诗人深深的思乡之情。全诗语言平易,但精练概括,情深意厚,亲切感人,自然深入人心。

  故园东望路漫漫 双袖龙钟泪不干描绘怎样景象?

  答:故园东望路漫漫”,写的是眼前的实际感受。诗人已经离开“故园”多日,正行进在去往西域的途中,回望东边的家乡长安城当然是漫漫长路,思念之情不免袭上心头,乡愁难收。“故园”,指的是在长安的家。“东望”是点明长安的位置。 “双袖龙钟泪不干”,意...

  故园东望路漫漫 双袖龙钟泪不干描绘怎样景象?

  答:写的是眼前的实际感受。诗人已经离开“故园”多日,正行进在去往西域的途中,回望东边的家乡长安城当然是漫漫长路,思念之情不免袭上心头,乡愁难收。“故园”,指的是在长安的家。“东望”是点明长安的位置。
    “双袖龙钟泪不干”,意思是说思乡之泪怎么也擦不干,以至于把两支袖子都擦湿了,可眼泪就是止不住。这句运用了夸张的修辞手法表现思念亲人之情,也为下文写捎书回家“报平安”做了一个很高的铺垫。

  【句例】


  中英句例:

  那里,曾经是岑参笔下的走马川,他故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。
  He looked from the east and there was a long way and tears could not help falling. 

  【翻译】

  英:Hometown east look long road, double sleeve longzhong tears do not do

  韩:?? ?? ? ? ? ????, ? ?? ? ?? ? ??? ???

  繁:故園東望路漫漫,雙袖龍鍾淚不幹

  本文图片皆有版权
  http://www.xn--2rqz13g.net/view.php?id=77230


  精彩推荐

  岑参的古诗大全

  作者介绍

  岑参
  {$view->author} 岑参(cén shēn)(约715年—770年),汉族,原籍南阳(今属河南新野),迁居江陵(今属湖北),是唐代著名的边塞诗人,去世之时56岁。其诗歌富有浪漫主义的特色,气势雄伟,想象丰富,色彩瑰丽,热情奔放,尤其擅长七言歌行。现存诗403首,七十多首边塞诗,另有《感旧赋》一篇,《招北客文》一篇,墓铭两篇。.?

  岑参诗词名言

  • 枕上片时春梦中,行尽江南数千里

   zhěn shàng piàn shí chūn mèng zhōng,háng jìn jiāng nán shù qiān lǐ ??枕上片时春梦中,行尽江南数千里 古:仄仄仄平平通通?通仄平平仄平仄◆里【上声四纸】【去声四寘】 今:仄仄通平平仄通?平仄平平仄平仄◆里【十二齐,i,er,ü】 出

  • 青袍美少年,黄绶一神仙

   qīng páo měi shǎo nián ,huáng shòu yī shén xiān ??青袍美少年,黄绶一神仙 古:平平仄仄平?平仄仄平平◆仙【下平一先】 今:平平仄仄平?平仄通平平◆仙【八寒,an,ian,uan,üan】 出自:唐·岑参《送楚丘麹少府赴官》 原文 青袍美少年,黄绶一神仙。 微子城东面,梁王苑北边。 桃花色似马,榆荚小于钱。 单父闻相近,家书早为传。

  • 花门楼前见秋草,岂能贫贱相看老。

   huā mén lóu qián jiàn qiū cǎo ,qǐ néng pín jiàn xiàng kàn lǎo   花门楼前见秋草,岂能贫贱相看老 古:平平平平仄平仄 仄平平仄通通仄 ◆老【上声十九皓】 今:平平平平仄平仄 仄通平仄通通仄 ◆老【六豪,ao,iao】 出自:岑参《凉州馆中与诸判官夜集》 作品原文:

  • 【故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干】

   gù yuán dōng wàng lù màn màn ,shuāng xiù lóng zhōng lèi bú gàn   故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干 古:仄平平通仄通通 平仄平平仄通通 ◆干【上平十四寒】【去声十五翰】 今:仄平平仄仄仄仄 平仄平平仄通通 ◆干【八寒,an,ian,uan,üan】 出自:岑参《逢入京使》 作品原文:

  • 【山回路转不见君,雪上空留马行处】

   shān huí lù zhuǎn bú jiàn jūn ,xuě shàng kōng liú mǎ háng chù   山回路转不见君,雪上空留马行处 古:平通仄仄通仄平 仄仄通通仄通仄 ◆处【上声六语】【去声六御】 今:平平仄仄通仄平 仄仄通平仄平仄 ◆处【十四姑,u】 出自:唐代·岑参《白雪歌送武判官归京》 作品原文:

  猜您喜欢的分类:

  著名诗人

  李白的古诗 杜甫的古诗? 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

  苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

  王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

  贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

  黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

  杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗

  ?
  © 2020好诗文网 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选  古诗文网 滁州池们娱乐有限公司