<noframes id="zd8jp"></noframes><var id="zd8jp"></var><track id="zd8jp"><noframes id="zd8jp"><progress id="zd8jp"></progress>
<nav id="zd8jp"></nav>
<var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
 • <progress id="zd8jp"><sub id="zd8jp"><xmp id="zd8jp"></xmp></sub></progress><nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
  <nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
  <tbody id="zd8jp"></tbody>
  <nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
 • <tbody id="zd8jp"></tbody>
 • <progress id="zd8jp"></progress><sub id="zd8jp"><input id="zd8jp"><var id="zd8jp"></var></input></sub><progress id="zd8jp"></progress>
  <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
  <tbody id="zd8jp"><center id="zd8jp"></center></tbody>
  <tbody id="zd8jp"><center id="zd8jp"><xmp id="zd8jp"></xmp></center></tbody><tbody id="zd8jp"></tbody><progress id="zd8jp"><sub id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></sub></progress>
 • <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
 • <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
  好文诗网_古诗文大全鉴赏
  先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

  苏轼

  迎客西来送客行 秋雨晴时泪不晴

  作者:苏轼 5(2人评价)

  出自宋代诗人苏轼<南乡子·送述古 Tune: A Southern Song a> huí shǒu luàn shān héng 回首乱山横,Turning my head, I find rugged mountains bar the sky, bú jiàn jū rén zhī jiàn chéng 不见居人只见城。I can no longer ...

  晏殊

  画阁魂消 高楼目断

  作者:晏殊 5(3人评价)

  出自宋代诗人晏殊<踏莎行 Tune: Treading on Grass> zǔ xí lí gē 祖席离歌,The farewell song is sung for you; zhǎng tíng bié yàn 长亭别宴,We drink our cups and bid adieu, xiāng chén yǐ gé yóu huí miàn 香尘已隔犹回面。I look back thoug...

  欧阳修

  “苹满溪,柳绕堤,相送行人溪水西,回时陇月低”

  作者:欧阳修 5(3人评价)

  出自宋代诗人欧阳修<相思令·苹满溪 Tune: Everlasting Longing > píng mǎn xī 苹满溪,A creek full of duckweed, liǔ rào dī 柳绕堤,Winding with green willow trees, xiàng sòng háng rén xī shuǐ xī 相送行人溪水西。On western shore I bade ...

  江潮容易得。只是人南北"

  作者:舒亶 5(2人评价)

  舒亶<菩萨蛮·画船捶鼓催君去 Tune: Buddhist Dancers> huà chuán chuí gǔ cuī jun1 qù 画 船 捶 鼓 催 君 去,Drumbeats on painted ship hasten you to depart; gāo lóu bǎ jiǔ liú jūn zhù 高 楼 把 酒 留 君 住。Winecups in high tower try to delay ...

  辛弃疾

  向河梁、回头万里,故人长绝。

  作者:辛弃疾 5(2人评价)

  xiàng hé liáng 、huí tóu wàn lǐ ,gù rén zhǎng jué   向河梁、回头万里,故人长绝 古:仄平平 通平仄仄 仄平通仄 ◆绝【入声九屑】 今:仄平平 平平仄仄 仄平通平 ◆绝【三皆,ie,üe】 出自:辛弃疾《贺...

  林逋

  君泪盈,妾泪盈。罗带同心结未成,江头潮已平

  作者:林逋 5(2人评价)

  jun lèi yíng,qiè lèi yíng.luó dài tóng xīn jié wèi chéng.jiāng tóu cháo yǐ píng   君泪盈,妾泪盈。罗带同心结未成,江头潮已平   古:平仄平 仄仄平 平仄平平仄仄平 平平平仄平 ◆平【下平一先】【下平八庚...

  施酒监

  识尽千千万万人,终不似、伊家好

  作者:施酒监 5(3人评价)

  shí jìn qiān qiān wàn wàn rén ,zhōng bú sì 、yī jiā hǎo   识尽千千万万人,终不似、伊家好    古:仄仄平平仄仄平 平通仄 平平仄 ◆好【上声十九皓】【去声二十号】 今:通仄平平仄仄平 平通仄&em...

  一溪烟柳万丝垂,无因系得兰舟住。

  作者:周紫芝 5(1人评价)

  yī xī yān liǔ wàn sī chuí ,wú yīn xì dé lán zhōu zhù。 ??一溪烟柳万丝垂,无因系得兰舟住。 古:仄平平仄仄平平?平平仄仄平平仄◆住【去声七遇】 今:通平平仄仄平平?平平仄通平平仄◆住【十四姑,u】 出自:宋朝...


  共8篇
  古文典籍

  著名诗人

  李白的古诗 杜甫的古诗? 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

  苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

  王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

  贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

  黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

  杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗

  ?
  © 2020好诗文网 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选  古诗文网 滁州池们娱乐有限公司